Gülnarə Rəfiq Azadlıq simfoniyası. Bakı, İndiqo, 2015, 382 s.